Kang-sheng Lee, Wilson Hsu, Vera Chen, Bor Jeng Chen, Wan-Hao Chen, Kimi Hsia, Fox Lee, Hung Lei, Kuo-Shao Liu, Peng Sun, Jason Tsou, Ching-Huang Yang, Cheng-Kuo Yen
1 film bulundu